Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK)

   Hyvinvointia yhteisvoimin – hanke

   Digituki arkeen – hanke